norsk hundehvisker personvern

Personvernsopplysning angående tjenester fra Norsk Hundehvisker

Opplysningene du oppgir i dette skjemaet vil kun bli overgitt Norsk Hundehvisker og vil aldri bli delt til andre- og tredjepartsinteressenter. Opplysningene brukes for å kunne kontakte deg i forbindelse med timebestilling og oppfølging i sammenheng med tjenestene som blir tilbudt på disse sidene.

Som forbruker har du rett på å få informasjon på hvilke opplysninger Norsk Hundehvisker har mottatt om deg, samt rettigheten til å kreve disse opplysningene oversendt til deg i henhold til norsk lov om rett til innsyn (Les mer på Datatilsynets nettsider).

Ønsker du å kommet i kontakt med relevant personell med ansvar for personvern og håndtering av opplysninger kan du sende en mail til hjelp@hundehvisker.no og merke den med «Personvern».

Norsk Hundehvisker forholder seg til Personvernsforordningen (GDPR; General Data Protection Regulation) som trådte i kraft 20. juli 2018. Les mer om GDPR her.